Pullman Hanoi - Khách sạn hạng sang - Happy hour

Happy hour

Happy hour

Mua một tặng một, áp dụng với bia địa phương, cocktails và rượu vang.

Từ 5pm đến 6pm, hàng ngày.

Mint Bar: T: 024 3733 0688 máy lẻ: 42315, E: h7579-fb3@accor.com

  

  • happy-hour